Gode råd

Hvad skal undersøges ved køb og salg af jord og grunde? Hvilke dokumenter skal fremskaffes osv.

Jordportalen ønsker at synliggøre nogle af de aspekter, der indgår ved køb og salg af jord og grunde. Derfor stiller vi en masse tjeklister, værktøjer og oplysninger til rådighed for købere og sælgere.

Jordportalen anbefaler dog altid, at der søges professionel bistand konkret ved køb og salg af jord og grunde.

Fejl i BBR - arealmangler eller manglende boligareal. Læs mere på arealmangler.dk eller boligareal.dk.

Tjeklister, dokumenter, artikler m.m.

- Køb af jord og grunde - generel tjekliste.pdf (56 kb)

- Køb af jord og grunde - kort fortalt.pdf (54 kb)

- Følgende dokumenter fremskaffes.pdf (47 kb)

- Betinget skøde - grund under udstykning.pdf (72 kb)

- Forurenede boliggrunde - køb, salg og belåning.pdf (75 kb)

- Hegnsloven - overordnede regler.pdf (28 kb)

- Aftale om sameje af grund - samejeoverenskomst.pdf (83 kb)

- Hvornår skal du have byggetilladelse.pdf (46 kb)

- Hvad betyder grundejerforeningen for dig.pdf (48 kb)

- Entreprisekontrakt - et eksempel fra Nyhusforeningen.pdf (86 kb)

- Entreprisekontrakt - kort tjekliste.pdf (47 kb)breitling kopi

- Nyt hus - det gode indeklima.pdf (590 kb)

- Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder.pdf (90 kb)

Arealangivelser

1 hektar er 10.000 kvm. svarende til 1,8 tønder land

Linkspartnere

arealmangler.dk
arealmangel.dk
boligareal.dk
hvlaw.dk